Kategorie
Kalendarz

Publikacje w roku 2004

Strona główna » Publikacje » Publikacje w roku 2004

1. Monografie, syntezy, podręczniki

1.1. Opublikowane

[1] Atanassov K., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (Eds.): Soft computing. Foundations and theoretical aspects. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, 400 s. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[2] Batyrshin I., Kacprzyk J., Sheremetov L. (Eds.): Proceedings of FSSCEF 2004 - "International conference on fuzzy sets and soft computing in economics and finance". Vol. 1. Instituto Mexicano de Petroleo, Mexico, 2004, 584 s., 200 poz. bibl.
[3] Batyrshin I., Kacprzyk J., Sheremetov L. (Eds.): Proceedings of FSSCEF 2004 - "International conference on fuzzy sets and soft computing in economics and finance". Vol. 2. Instituto Mexicano de Petroleo, Mexico, 2004, 307 s., 200 poz. bibl.
[4] Bereziński M. (Red.): Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego. Interdyscyplinarność, komputery i internet w nauczaniu. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2004, 297 s.
[5] Bubnicki Z.: Analysis and decision making in uncertain systems. Springer Verlag, Berlin, London, New York, 2004, Seria: Communications and control engineering.
[6] Bubnicki Z., Hryniewicz O., Węglarz J. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, 388 s. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[7] De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, 572 s.
[8] Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, 414 s.
[9] Grzegorzewski P., Mrówka E., Hryniewicz O., Lenz H., Wilrich P. (Eds.): Intelligent statistical quality control ISQC'2004. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2004, 321 s.
[10] Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa, 2004, 247 s.
[11] Hryniewicz O.: Wykłady ze statystyki dla studentów informatycznych technik zarządzania. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2004, 329 s. Seria: Podręczniki WSISiZ.
[12] Kitchener M., Szkatuła K.: Evaluation of customer satisfaction with the telephone services of the European Commission. The Enterprise Directorate General, European Commission, Bruksela, 2004, 60 s. Seria: Framework Contract No: BUDG-02-01 L2.
[13] Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodologiczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, 412 s., 400 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki.Teoria i zastosowania.
[14] Lewinski T., Sigmund O., Sokołowski J., Żochowski A. (Eds.): Optimal shape design and modeling. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, 157 s.
[15] Lopez-Diaz M., Gil M., Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Lawry J. (Eds.): Soft methodology and random information systems. Springer Verlag, Berlin, 2004, 760 s. Seria: Advances in soft computing.
[16] Michalewski E.: Podstawy metody analizy diagnostycznej i projektowania systemów zarządzania (metoda DIANA). IBS PAN, Warszawa, 2004, 190 s., 120 poz. bibl. Seria: Seria Badania Systemowe, t. 34.
[17] Owsiński J. (Ed.): MODEST 2004. Integration, Trade, Innovation & Finance: from Continental to Local Perspectives. PTBOiS, IBS PAN, WAT, Warszawa, 2004, 206 s.
[18] Straszak A., Owsiński J. (Red.): Badania operacyjne i systemowe. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, 381 s. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[19] Studziński J.: Identyfikacja, symulacja i sterowanie oczyszczalniami ścieków. IBS PAN, Warszawa, 2004, 170 s., 152 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 35.
[20] Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa, 2004, 307 s. Seria: Badania Systemowe, t.36.
[21] Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. Suplement. IBS PAN, Warszawa, 2004,  122 s. Seria: Badania Systemowe, t. 37.
[22] Szczepaniak P.: Obliczenia inteligentne, szybkie przekształcenia i klasyfikatory. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, 306 s. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[23] Tsumoto S., Słowiński R., Komorowski J., Grzymała-Busse J. (Eds.): Rough sets and current trends in computing. Springer Verlag, Berlin, 2004, 830 s. Seria: Lecture notes in artificial intelligence.

2. Artykuły publikowane poza materiałami konferencyjnymi

2.1. Opublikowane

[24] Atanassov K., Gluhchev G., Hadjitodorov S., Szmidt E.: Signature based person verification: a generalized net model. In: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 33-41, 7 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[25] Atanassov K., Koycheva E., Szmidt E., Taseva V.: Generalized nets as tools for control and optimization of real processes. In: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 42-54, 18 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[26] Banaszak Z., Bzdyra K.: Planowanie przebiegu procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technik programowania z ograniczeniami. W: Knosala R. (Red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. WNT, Warszawa 2004, ss. 165-171, 7 poz. bibl.
[27] Banaszak Z., Sitek P., Wikarek J.: Zastosowanie metodyki programowania w logice z ograniczeniami do optymalizacji planowania zleceń produkcyjnych. W: Zaborowski M. (Red.): Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. WNT, Warszawa 2004, ss. 295-304, 8 poz. bibl.
[28] Barski A.: Sortowanie: analiza złożoności problemu, teoria i praktyka. W: Janiszewski A., Drelichowski L. (Red.): Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi. ATR, Bydgoszcz 2004, ss. 186-195, 14 poz. bibl. Seria: Monografia.
[29] Bartoszczuk P.: Global economic growth and environmental problems. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol. 13, No.  1 Suppl., 2004, ss. 63-66, 20 poz. bibl.
[30] Bartoszczuk P.: Input-output economic ecological models. W: Kudlaszyk A. (Red.): Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiebiorstw. Wyższa Szkola Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2004, ss. 63-70, 9 poz. bibl.
[31] Bartoszczuk P.: Model capital accumulation with depletion of natural resources. In: Budnikowski A, Cygler M. , Czarny E. (Eds.): Integration in the globalising world economy. Warsaw School of Economics, University of Joensuu, Government Inst. for Economic Research (VATT), Warsaw 2004, ss. 91-101, 13 poz. bibl.
[32] Bartoszczuk P.: Modelling global development and environmental problems. W: Kudlaszyk A. (Red.): Procesy rozwoju ekonomiczno-spolecznego. Wyższa Szkola Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2004, ss. 92-103, 16 poz. bibl.
[33] Bartoszczuk P.: Modelling sustainable water prices. In: Quaddus M., Siddique A. (Eds.): Handbook of Sustainable Development Planning: Studies in Modelling and Decision Support. Edward Elgar Publishers, Cheltenham, U.K. 2002 [druk w 2004 roku], ss. 191-212, 36 poz. bibl.
[34] Bartoszczuk P.: Problemy rozwoju i zagrożenia środowiska naturalnego. W: Kudlaszyk A. (Red.): Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiebiorstw. Wyższa Szkola Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2004, ss. 71-80, 11 poz. bibl.
[35] Bednarczuk E.: Continuity of minimal points with applications to parametric multiple objective optimization. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 157, 2004, ss. 59-67.
[36] Bednarczuk E.: Weak sharp efficiency and growth condition for vector-valued functions with applications. OPTIMIZATION, vol. 53, No. 5-6, 2004, ss. 455-474.
[37] Belhachmi Z., Sac-Epee J., Sokołowski J.: Approximation par la methode des elements finis de la formulation en domaine regulier de problemes de fissures. COMPTES RENDUES, MATHEMATIQUE, vol. 338, No. 6, 2004, ss. 499-504.
[38] Bereziński M.: Wielokryterialna ocena lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. TRANSPORT, vol. 20, No. 2, 2004, ss. 29-38, 12 poz. bibl.
[39] Bereziński M., Hołubiec J.: Ku humanizacji teorii kapitału intelektualnego. MAZOWIECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE, No. 1/2, 2004, ss. 207-240, 33 poz. bibl.
[40] Bieniek K.: Analiza efektywności schematów ważenia słów kluczowych w systemie wyszukiwania informacji tekstowej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 41-56, 10 poz. bibl.
[41] Bogdan L.: Zastosowanie analizy harmonicznej w modelu temperatury gleby. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. Suplement. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 9-19, 4 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t. 37.
[42] Bogdan L., Kozłowski W.: Metody krigingu w opracowaniu danych pomiarowych z monitoringu opadów atmosferycznych. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 291-298, 10 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t.36.
[43] Bubnicki Z.: Application of uncertain variables to a project management under uncertainty. SYSTEMS SCIENCE, vol. 29, No. 2, 2003 [druk w 2004 roku], ss. 65-79, 14 poz. bibl.
[44] Bubnicki Z.: Special cases and examples. Decomposition and two-level control. In: Bubnicki Z. (Ed.): Analysis and decision making in uncertain systems. Springer Verlag, Berlin 2004, ss. 320-329 Seria: Communications and control engineering series.
[45] Bucur D., Henrot A., Sokołowski J., Żochowski A.: Sur la continuite des solutions du systeme de elasticite vis a vis de variations du domaine. PREPUBLICATIONS DE INSTITUT ELIE CARTAN, No. 2, 2000 [druk w 2004 roku], ss. 1-20.
[46] Bury H., Wagner D.: Analiza ocen ekspertów metodą Saariego. Przypadek czterech obiektów. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 161-178, 12 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[47] Bury H., Wagner D.: Wybrane algorytmy pozycyjne - wyznaczanie oceny grupowej. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 217-228, 17 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t.36.
[48] Chmielewski J.: Wirtualne organizacje wiedzy w zastosowaniu do szóstego programu ramowego Unii Europejskiej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 57-67, 16 poz. bibl.
[49] Cichocki K.: An equilibrium model for implementation of regional development by Polish local governments with an aid of E.U.funds. In: Owsiński J.W. (Ed.): MODEST 2004: Integration, trade, innovation and finance: from continental to local perspective. PTBOiS, Warsaw 2004, ss. 187-206, 11 poz. bibl.
[50] Cichocki K.: Wieloletnia perspektywa rozwoju z wykorzystaniem środków unijnych. NASZ RYNEK KAPITAŁOWY, vol. 168, No. 12, 2004, ss. 48-51, 7 poz. bibl.
[51] Ciechanowicz W.: Czy czeka nas wybuch "bomby wodorowej" w motoryzacji? AURA, No. 10, 2004, s. 15.
[52] Ciechanowicz W.: Ogniwa paliwowe debiutują na rynku. AURA, No. 3, 2004, s. 8.
[53] Dambrine M., Sokołowski J., Żochowski A.: On stability analysis in shape optimization. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 32, No. 3, 2003 [druk w 2004 roku], ss. 503-528, 12 poz. bibl.
[54] De Caluwe R., De Tre G., Kacprzyk J., Zadrożny S.: Developments in flexible database querying. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 33-53, 65 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[55] Domaradzki A.: O skuteczności sygnałów zmiany trendów w szeregach czasowych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 68-88, 4 poz. bibl.
[56] Ferszka P.: Projektowanie klastra komputerowego - aspekty wydajnościowe. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 89-100, 1 poz. bibl.
[57] Fortemps P., Greco S., Słowiński R.: Multicriteria choice and ranking using decision rules induced from rough approximation of graded preference relations. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3066, 2004, ss. 510-522, 17 poz. bibl.
[58] Gadomski J.: An analysis of the dynamics of deposits and loans. In: Owsiński J.W. (Ed.): MODEST 2004: Integration, trade, innovation and finance: from continental to local perspective. PTBOiS, Warsaw 2004, ss. 9-19, 3 poz. bibl.
[59] Gątarek D.: Transakcje swap o stałej długości, miara forward i model BGM. RYNEK TERMINOWY, vol. 3, No. 6, 2003 [druk w 2004 roku], ss. 109-112, 10 poz. bibl.
[60] Greco S., Inuiguchi M., Słowiński R.: A new proposal for fuzzy rough approximations and gradual decision rule representation. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 3135, 2004, ss. 319-342, 28 poz. bibl.
[61] Greco S., Matarazzo B., Pappalardo N., Słowiński R.: Measuring the expected impact of decision rule application. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3066, 2004, ss. 523-528.
[62] Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Axiomatic characterization of a general utility function and its particular cases in terms of conjoint measurement and rough-set decision rules. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, No. 158, 2004, ss. 271-292.
[63] Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Dominance-based rough set approach to knowledge discovery (I) - general perspective. In: Zhong N., Liu J. (Eds.): Intelligent technologies for information analysis. Springer Verlag, Berlin 2004, ss. 513-542.
[64] Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Dominance-based rough set approach to knowledge discovery (II) - extensions and applications. In: Zhong N., Liu J. (Eds.): Intelligent technologies for information analysis. Springer Verlag, Berlin 2004, ss. 543-603.
[65] Greco S., Pawlak Z., Słowiński R.: Bayesian confirmation measures within rough set approach. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3066, 2004, ss. 264-273, 38 poz. bibl.
[66] Greco S., Pawlak Z., Słowiński R.: Can Bayesian confirmation measures be useful for rough set decision rules? ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 17, No. 4, 2004, ss. 345-361, 54 poz. bibl.
[67] Grzegorzewski P.: Approximation of a fuzzy number preserving entropy-like nonspecifity. BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 4, 2003 [druk w 2004 roku], ss. 49-59, 15 poz. bibl.
[68] Grzegorzewski P.: Distances between intuitionistic fuzzy sets and/or interval-valued fuzzy sets based on the Hausdorff metric. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 148, 2004, ss. 319-328, 26 poz. bibl.
[69] Grzegorzewski P.: Distribution-free tests for vague data. In: Lopez-Diaz M., Gil M.A., Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Lawry J. (Eds.): Soft methodology and random information systems. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, ss. 495-502, 16 poz. bibl. Seria: Advances in soft computing.
[70] Grzegorzewski P.: Intuitionistic fuzzy numbers – principles, metrics and ranking. In: Atanassov K., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (Eds.): Soft computing foundations and theoretical aspects. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 235-249, 13 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[71] Grzegorzewski P.: The generalized coefficient of concordance. In: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 241-251, 8 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[72] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Intuitionistic fuzzy events and their probabilities. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 1. Wyższa Szkoła informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2004, ss. 117-123, 10 poz. bibl.
[73] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Regression analysis with fuzzy data. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing.Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 65-76, 13 poz. bibl.
[74] Henrot A., Sokołowski J.: New directions in shape optimization. MATAPLI, No. 74, 2004, ss. 13-32.
[75] Holnicki P.: Evaluation of environmental impact of air pollution sources. CYBERNETICS AND SYSTEMS, vol. 33, No. 7-8, 2004, ss. 595-606, 7 poz. bibl.
[76] Holnicki P.: Możliwości wykorzystania modeli prognostycznych do sterowania emisją w czasie rzeczywistym. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 135-148, 9 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t.36.
[77] Holnicki P., Kałuszko A.: Decision support for optimal emission reduction. MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol. 15, No. 3, 2003 [druk w 2004 roku], ss. 250-257, 5 poz. bibl.
[78] Holnicki P., Kałuszko A., Stańczak J.: Zastosowanie metod "Soft computing" do efektywnej redukcji emisji zanieczyszczeń. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 149-162, 5 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t.36.
[79] Hołubiec J., Petriczek G.: Modelling of lake's aquatic ecosystems. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 163-170 Seria: Badania systemowe, t.36.
[80] Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D.: Próba oceny ważności cech w analizie preferencji wyborców. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R (Red.): Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 149-160, 12 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[81] Hryniewicz O.: Measures of association for fuzzy ordered categorical data. In: Lopez-Diaz M., Gil M.A., Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Lawry J. (Eds.): Soft methodology and random information systems. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, ss. 503-510, 6 poz. bibl. Seria: Advances in soft computing.
[82] Hryniewicz O.: Pomiar siły asocjacji skategoryzowanych cech statystycznych w przypadku nieprecyzyjnie zdefiniowanych kategorii. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 183-191, 4 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t.36.
[83] Hryniewicz O.: Statistical decisions in quality audits - a possibilistic interpretation of single statistical tests. In: Lenz H.J., Wilrich P.Th. (Eds.): Frontiers in statistical quality control 7. Physica Verlag, Heidelberg, New York 2004, ss. 15-27, 10 poz. bibl.
[84] Inuiguchi M., Greco S., Słowiński R.: Fuzzy-rough modus ponens and modus tollens as a basis for approximate reasoning. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3066, 2004, ss. 84-94.
[85] Jacymirski M., Stokfiszewski K., Szczepaniak P.: Image compression using fast transforms realized through neural network learning. MODELIUVANIJA TA INFORMACIJNI TECHNOLOGII, vol. 23, No. 23, 2004, ss. 95-100.
[86] Jęda W., Zagórski A.: Influence of desynchronisation on optical polarisation bistability in chi(2) media. ACTA PHYSICA POLONICA , vol. 105, No. 4, 2004, ss. 357-363, 7 poz. bibl.
[87] Józefczyk J.: New algorithms for solving the tasks scheduling problems in discrete manufacturing systems. SYSTEMS SCIENCE, vol. 29, No. 4, 2003 [druk w 2004 roku], ss. 85-98, 6 poz. bibl.
[88] Kacprzyk J.: Fuzzy Dynamic Programming with Stochastic Systems under Various Aggregation Operators: Solvability and Perceived Meaning. In: Lopez-Diaz M., Gil M.A., Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Lawry J. (Eds.): Soft methodology and random information systems. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, ss. 551-558, 21 poz. bibl. Seria: Advances in soft computing.
[89] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Data mining via fuzzy linguistic data summaries: an implementation of the computing with words and perceptions paradigm. In: Niskanen V.A., Kortelainen J. (Eds.): On the edge of fuzziness. Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta ( Finlandia) 2004, ss. 109-118, 54 poz. bibl. Seria: Acta Universitatis Lappeenrantaensis.
[90] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Group consensus diagnosis via linguistic summaries. In: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 278-290, 19 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[91] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Precisiated natural language and protoforms for human consistent data mining. In: Lotfi A., Garibaldi J.M. (Eds.): Applications and Science in Soft Computing. Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2004, ss. 103-110, 25 poz. bibl. Seria: Advances in Soft Computing.
[92] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Towards human-consistent data-driven decision support systems via fuzzy linguistic data summaries. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 329-342, 42 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[93] Khludnev A., Sokołowski J.: Smooth domain method for crack problems. QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS, vol. 62, No. 3, 2004, ss. 401-422.
[94] Kiwiel K.: Convergence of approximate and incremental subgradient methods for convex optimization. SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION, vol. 14, No. 3, 2004, ss. 807-840, 40 poz. bibl.
[95] Kosowski Z., Pawłow-Niezgódka I.: Unique global solvability of the Fried-Gurtin model for phase transitions in solids. TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS, No. 1, 2004, ss. 1-29, 15 poz. bibl.
[96] Kowalski P.: Skończone ciągi liczbowe a układy dynamiczne. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 101-110, 3 poz. bibl.
[97] Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: Designing PI controllers for robust stability and performance. IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY, vol. 12, No. 6, 2004, ss. 973-983, 11 poz. bibl.
[98] Krawczak M.: An example of generalized nets application to modelling of neural networks simulation. In: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 297-308, 8 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[99] Krawczak M.: Generalized net modelling concept-neural networks models. In: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Eds.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 203-216, 9 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t.36.
[100] Krawczak M.: Neural networks learning as a parameterized optimal control problem. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 145-156, 19 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[101] Krawczak M.: On a generalized net model of MLNN simulation. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 157-172, 16 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[102] Krawczak M.: On a new way to model discrete dynamic systems. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 401-412, 9 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[103] Krawczak M.: On a way to gradient-based neural networks learning algorithms. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. Suplement. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 23-35, 17 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t. 37.
[104] Krawczak M., Vassiliev P.: Generalized net investment model. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 1. Wyższa Szkoła informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2004, ss. 49-56, 1 poz. bibl.
[105] Kruś L.: A computer based system supporting analysis of cooperative strategies. In: Rutkowski L., Siekmann J., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A. (Eds.): Artificial intelligence and soft computing ICAISC 2004. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, ss. 891-896, 10 poz. bibl. Seria: Lecture Notes in Artificial Intelligence.
[106] Kruś L.: A multicriteria approach to cooperation in the case of innovative activity. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 33, No. 1, 2004, ss. 449-462, 26 poz. bibl.
[107] Kruś L.: Analiza współpracy we wspólnych przedsięwzięciach innowacyjnych. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 197-206, 20 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[108] Kulczycki P., Prochot C.: Wykrywanie elementów odosobnionych za pomocą metod estymacji nieparametrycznej. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 313-328, 10 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[109] Kulikowski R.: Support of natural, by artificial, intelligence using utility as behavioral goal. In: Rutkowski L., Siekmann J., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A. (Eds.): Artificial intelligence and soft computing ICAISC 2004. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, ss. 64-72, 9 poz. bibl. Seria: Lecture Notes in Artificial Intelligence.
[110] Kulikowski R.: Wykorzystywanie wiedzy systemowej oraz kapitału intelektualnego dla wspomagania trwałego rozwoju kraju. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 181-196, 11 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[111] Lis B., Szczepaniak P., Tomczyk A.: Multi-layer Kohonen network and texture recognition. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 189-201, 11 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[112] Lucińska M.: Generacja optymalnych strategii w systemach wieloagentowych z wykorzystaniem algorytmów immunologicznych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 111-123, 10 poz. bibl.
[113] Ławcewicz K.: Zastosowanie elementów logiki deskryptorowej do budowy języków ontologicznych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 124-140, 9 poz. bibl.
[114] Ławcewicz K., Zadrożny S.: System dystrybucji dokumentów unijnych w Polsce z jawną reprezentacją wiedzy w postaci ontologii. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 111-123, 13 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t.36.
[115] Łopaciński M.: Rola regulatora telekomunikacyjnego w rozwoju społeczeństwa informatycznego. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 141-149, 9 poz. bibl.
[116] Malanowski K.: Convergence of the Lagrange-Newton method for optimal control problems. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE, vol. 14, No. 4, 2004, ss. 531-540, 22 poz. bibl.
[117] Malanowski K., Maurer H., Pickenhain S.: Second-order sufficient conditions for state-constrained optimal control problems. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, vol. 123, No. 3, 2004, ss. 595-617, 17 poz. bibl.
[118] Malanowski K., Maurer H., Pickenhain S.: Second-order sufficient optimality conditions for optimal control subject to first order state constraints. In: Cagnol J., Zolesio P. (Eds.): Control and boundary analysis. Marcel Dekker, Boca Raton, Florida, USA 2004, ss. 295-306, 10 poz. bibl. Seria: Lecture notes in pure and applied mathematics.
[119] Malarski M., Mażbic-Kulma B.: Planowanie lotów z ograniczeniami ruchowymi. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Węglarz J. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 311-318, 10 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[120] Mańczak K.: Andrzej Straszak uczony prekursor. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005 [druk w 2004 roku], ss. 9-35 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[121] Mażbic-Kulma B., Piasecki S.: Geneza i organizacja sieci centrów logistycznych. W: Bukowski L.A. i in. (Red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. AGH - Oficyna wydawnicza TEXT, Kraków 2004, ss. 130-138, 7 poz. bibl.
[122] Michalewski E.: Metodyka DIANA a narzędzia klasy CRM-CSM. W: Drelichowski L. (Red.): Studia i materiały. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2004, ss. 42-50, 12 poz. bibl.
[123] Michalewski E.: Modelowanie jako podstawa integracji systemów informacyjnych zarządzania. W: Straszak A., Owsiński J.W. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 313-322, 28 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[124] Michalewski E.: Ocena efektywności funkcjonowania badanego obiektu za pomocą metody DIANA. W: Niedźwiedziński M. (Red.): Wybrane problemy zastosowania electronic data interchange i electronic commerce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ss. 120-131, 13 poz. bibl. Seria: Acta Universitatis Lodziensis.
[125] Michalewski E.: Zastosowania metody DIANA – przegląd „przypadków klinicznych”. W: Janiszewski A., Drelichowski L. (Red.): Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi. ATR, Bydgoszcz 2004, ss. 145-159, 2 poz. bibl. Seria: Monografia.
[126] Michalewski E., Barski A., Kubiczek L.: Wersja edukacyjna pakietu DIANA-9. W: Goliński J., Jelonek D., Nowicki A. (Red.): Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, ss. 260-269, 12 poz. bibl. Seria: Prace naukowe AE.
[127] Mrówka E.: Designing confidence intervals under vague information. In: Lopez-Diaz M., Gil M.A., Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Lawry J. (Eds.): Soft methodology and random information systems. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, ss. 511-518, 9 poz. bibl. Seria: Advances in soft computing.
[128] Mrówka E., Grzegorzewski P.: Karty kontrolne Kullbacka-Leiblera. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 381-399 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[129] Mrówka E., Pedrycz W.: Designing confidence intervals for the proportion under vague information. W: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Red.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 356-364, 7 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[130] Nazarov S., Sokołowski J.: Selfadjoint extensions for the elasticity system in shape optimization. BULL. POLISH ACAD. SCI. (MATH), vol. 52, No. 4, 2004, ss. 237-248.
[131] Nazarov S., Sokołowski J.: Topological derivative of the Dirichlet integral due to formation of a thin ligaments. SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL, vol. 45, No. 2, 2004, ss. 410-426.
[132] Niewiadomski A., Kryger P., Szczepaniak P.: Fuzzyfication of indescernibility relation for structurizing lists of synonyms and stop-lists for search engines. In: Rutkowski L., Siekmann J., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A. (Eds.): Artificial intelligence and soft computing ICAISC 2004. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, ss. 504-509, 4 poz. bibl. Seria: Lecture Notes in Artificial Intelligence.
[133] Niewierowicz T., Szczepaniak P.: Neural determination of temperature in the stator of electrical machine. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS, vol. 7, No. 2, 2004, ss. 41-48.
[134] Nowak P.: Construction of monotone measures of intuitionistic fuzzy sets. In: Atanassov K., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (Eds.): Soft computing foundations and theoretical aspects. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 303-317 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[135] Nowak P.: Integral with respect to a monotone measure on intuitionistic fuzzy sets. In: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 378-387 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[136] Nowak P., Romaniuk M.: Zastosowanie procesu Levy'ego ze składnikami skokowym do wyceny opcji. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Węglarz J. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 97-108 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[137] Nycz P., Kułaga P., Stańczak J., Sęp K.: Ewolucyjne projektowanie rozmytych sieci logicznych. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 345-358, 14 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[138] Ochelska J., Szczepaniak P., Niewiadomski A.: Automatic summarization of standarized textual databases interpreted in terms of intuitionistic fuzzy sets. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 203-217 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[139] Ogonowski P.: New algorithms for generating tight sets of receptors. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 150-165, 15 poz. bibl.
[140] Orzeł J.: Jakościowe metody analizy ryzyka operacyjnego reprezentowane jakościowo w przyjętej skali liczbowej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 166-176, 22 poz. bibl.
[141] Owsiński J.: Distances, effective clustering and k-histograms: a natural way to produce linguistically meaningful clusters? In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 219-227, 5 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[142] Owsiński J.: Group opinion structure: The ideal structures, their relevance and effective use. In: Daniel Baier and Klaus-Dieter Wernecke (Eds.): Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems. Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin 2004, ss. 471-481.
[143] Owsiński J., Bury H.: Main decision analytic issues in support for transboundary catchments. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 75-90, 33 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[144] Owsiński J., Siudzińśki K.: Przybliżone planowanie kontaktów z klientami przy pomocy analizy skupień. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 243-256 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[145] Owsiński J., Zadrożny S.: Trade in hi-tech products around the Baltic Rim: a business as usual or a progressive phenomenon? In: Owsiński J.W. (Ed.): MODEST 2004: Integration, trade, innovation and finance: from continental to local perspective. PTBOiS, Warsaw 2004, ss. 85-96, 6 poz. bibl.
[146] Pawłow-Niezgódka I., Żochowski A.: Control problem for a non-linear thermoelasticity system. MATHEMATICAL METHODS IN APPLIED SCIENCES, vol. 27, 2004, ss. 2185-2210, 20 poz. bibl.
[147] Pedrycz W.: Some remarks on knowledge-based clustering. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 245-256, 16 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[148] Pedrycz W., Vukovich G.: Fuzzy cause - effect models of software testing. In: Last M., Kandel A., Bunke H. (Eds.): Artificial intelligence methods in software testing. World Scientific, New Jersey, London, Singapore 2004, ss. 1-20, 11 poz. bibl.
[149] Pedrycz W., Vukovich G.: Noninvasive data analysis: a web of information granules. SOFT COMPUTING, vol. 8, No. 10, 2004, ss. 657-662, 13 poz. bibl.
[150] Piasecki S.: Wstęp do teorii konkurencji rynkowej. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Węglarz J. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 123-134, 6 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[151] Pielak A.: Witryny internetowe samorządów mazowieckich. Analiza i ocena. W: Straszak A., Owsiński J.W. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 59-73, 7 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[152] Pielak A., Owsiński J.: Web-based functionality of Polish self-governmental units and its effectiveness in promoting the development of rural areas. W: Bański J. (Red.): Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. IERiGŻ i IGiPZ PAN, Warszawa 2004, ss. 119-133, 7 poz. bibl.
[153] Plotnikov P., Sokołowski J.: Stationary boundary value problems for Navier-Stokes equations with adiabatic index. DOKLADY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, vol. 70, No. 1, 2004, ss. 535-538.
[154] Potrzebowski H.: Wybrane modele konkurencji. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Węglarz J. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 135-144, 3 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[155] Radzikowska A., Kerre E.: Algebraic characterisations of some fuzzy information relations. In: Atanassov K., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (Eds.): Soft computing foundations and theoretical aspects. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 337-352, 31 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[156] Radzikowska A., Kerre E.: Lattice-based fuzzy information relations and operators. In: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 433-443, 35 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[157] Radzikowska A., Kerre E.: On L-fuzzy rough sets. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 1, No. 3070, 2004, ss. 526-531, 21 poz. bibl.
[158] Romaniuk M.: Założenie ciągłości czasu w problemie obliczania składki ubezpieczeniowej. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Węglarz J. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 87-96 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[159] Romaniuk M., Ermolieva T.: Wycena obligacji katastroficznych metodami symulacyjnymi. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Węglarz J. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 109-120 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[160] Słowiński R.: Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia. NAUKA, vol. 1, No. 3, 2004, ss. 21-56, 58 poz. bibl.
[161] Słowiński R., Greco S.: Inducing robust decision rules from rough approximations of a preference relation. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3070, 2004, ss. 118-132.
[162] Słowiński R., Greco S., Fortemps P.: Multicriteria decision support using rules representing rough-graded preference relations. In: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 494-504, 13 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[163] Smolikova R., Wachowiak M., Żurada J.: An information-theoretic approach to estimating ultrasound backscatter characteristics. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol. 34, 2004, ss. 355-370, 48 poz. bibl.
[164] Sokołowski J., Żochowski A.: Topological derivative in shape optimization. In: Encyclopedia of optimization. Kluwer Academic Publishers B.V. ss. 1-21.
[165] Straszak A.: Centralny okręg wiedzy. AB OVO czyli początek początku. TECHNOLOGIE I PRZEMYSŁ, No. 4, 2004, ss. 54-57.
[166] Straszak A.: Globalne społeczeństwa informacji - społeczeństwa głodu wiedzy i nadmiaru surowej lub starzejącej się wiedzy. W: Szewczyk A. (Red.): Informacja - dobra lub zła nowina. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, ss. 125-132 Seria: Problemy społeczeństwa globalnej informacji.
[167] Straszak A.: Nowa rewolucja ICT bazą rozwoju nowych struktur naukowo-bizensowo-regionalno-lokalnych. W: Babis H. (Red.): Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, ss. 27-47.
[168] Straszak A.: Nowe wyzwanie dla polskiej e-gospodarki. W: Drelichowski L. (Red.): Studia i materiały. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2004, ss. 59-64, 24 poz. bibl.
[169] Straszak A.: O potrzebie nowego ładu gospodarczego w społeczeństwie i gospodarce opartej na coraz bardziej wszechstronnej wiedzy. W: Soroka P. (Red.): Efektywność przedsięwzięć publicznych i rozwój gospodarczy. Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 2004, ss. 143-161.
[170] Straszak A.: Okręgi wiedzy - systemowo-synergetyczne rozwiązanie dla polskiej gospodarki opartej na wiedzy. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 13-26, 14 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t.36.
[171] Straszak A.: Społeczeństwa oparte na wielkich zasobach wiedzy. W: Straszak A., Owsiński J.W. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 13-31, 28 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[172] Straszak A.: The science for better – wyzwanie dla Polski. W: Straszak A., Owsiński J.W. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 381-392 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[173] Strzykowski S.: Algorytm rozmieszczania osób pozbawionych wolności "AVALON" w komputerowym systemie ewidencji skazanych i tymczasowo aresztowanych "NOE". W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 177-200, 12 poz. bibl.
[174] Studziński J.: System zarządzania miejską siecią wodociągową. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 271-280, 8 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t.36.
[175] Studziński J.: Wspomaganie zarządzania miejską siecią wodociągową za pomocą modeli matematycznych. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. Suplement. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 69-80, 9 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t. 37.
[176] Szczepaniak P., Jackowska-Strumillo L.: Fast transforms in the internet document retrieval. In: Favela J., Mensalvas E., Chavez E. (Eds.): Advances in web intelligence. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, ss. 176-183 Seria: Lecture Notes in Artificial Intelligence.
[177] Szmidt E., Baldwin J.: Entropy for intuitionistic fuzzy set theory and mass assignment theory. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 10, No. 3, 2004, ss. 15-28, 26 poz. bibl.
[178] Szmidt E., Kacprzyk J.: A similarity measure for intuitionistic fuzzy sets and its application in supporting medical diagnostic reasoning. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, No. 3070, 2004, ss. 388-393, 13 poz. bibl.
[179] Szmidt E., Kacprzyk J.: Medical diagnosis reasoning using a similarity measure for intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 10, No. 4, 2004, ss. 61-69, 27 poz. bibl.
[180] Szmidt E., Kacprzyk J.: On some approaches to the measuring of similarity of intuitionistic fuzzy sets. In: Atanassov K., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (Eds.): Soft computing foundations and theoretical aspects. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 361-372, 23 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[181] Szmidt E., Kacprzyk J., Atanassov K.: A generalized net model of a process of an abstract model optimization. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 1. Wyższa Szkoła informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2004, ss. 5-9, 4 poz. bibl.
[182] Szufel P.: Infotechniczne aspekty automatyzacji odmiejscowionego procesu wspomagania analizy decyzyjnej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 201-213, 26 poz. bibl.
[183] Śmigielski M.: Analiza możliwości budowy rozmytego modelu logistyki w sieciach handlowych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 214-226, 8 poz. bibl.
[184] Tomczyk A., Szczepaniak P., Lis B.: Generalized multi-layer Kohonen network and its application to texture recognition. In: Rutkowski L., Siekmann J., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A. (Eds.): Artificial intelligence and soft computing ICAISC 2004. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, ss. 760-767 Seria: Lecture Notes in Artificial Intelligence.
[185] Wachowiak M., Smolikova R., Zheng Y., Żurada J.: An approach to multimodal biomedical image registration utilizing particle swarm optimization. IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, vol. 8, No. 10, 2004, ss. 289-301, 42 poz. bibl.
[186] Wiśniewski R., Kulczycki P.: Euler-Poincaré reduction of a rigid body motion. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 33, No. 2, 2004, ss. 297-310, 19 poz. bibl.
[187] Woroniecka-Leciejewicz I.: Factors determining interest rate level in Poland. Estimation results for 1993-2002. In: Owsiński J.W. (Ed.): MODEST 2004: Integration, trade, innovation and finance: from continental to local perspective. PTBOiS, Warsaw 2004, ss. 21-40, 24 poz. bibl.
[188] Woroniecka-Leciejewicz I.: Polityka stóp procentowych. Cel inflacyjny i stabilizacyjny. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Węglarz J. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 15-31, 17 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[189] Zadrożny S.: Flexible querying with bipolar conditions. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 385-400, 12 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[190] Zadrożny S., Kacprzyk J., Gola M.: Fuzzy linguistic summaries for a more effective and human consistent text categorization. In: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 563-572, 22 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[191] Zakrzewski L.: Obszary zastosowań interpolacji opartej na metodzie p-faktor. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.6. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 241-247, 9 poz. bibl.
[192] Żochowski A., Sokołowski J.: On topological derivative in shape optimization. In: Lewiński T., Sigmund O., Sokołowski J., Żochowski A. (Eds.): Optimal shape design and modeling. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 55-144, 71 poz. bibl.

2.2. Przyjęte do publikacji

[193] Banaszak Z., Bzdyra K.: Programowanie ograniczeń w systemach wspomagania decyzji MŚP. W: Józefowska J. (Red.): Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Seria: Zarządzanie i technologie informacyjne.
[194] Banek T., Kozłowski E., Sikorski M.: Efekt Mallowsa - Akaike - Kulikowskiego w selekcji modeli przetwarzania informacji. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '04. Akademia Ekonomiczna.
[195] Belhachmi Z., Sac-Epee J., Sokołowski J.: Mixed finite element methods for smooth domain formulation of crack problems. SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS.
[196] Bogdan L., Studziński J.: Temperatur modellierung im Boden anhand der messungen aus dem meteorologischen monitoring. In: Gnauck A. (Ed.): Modellierung und simulation von oekosystemen. Shaker Verlag, Seria: Umweltinformatik.
[197] Bubnicki Z.: Application of uncertain variables to a project management under uncertainty. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[198] Bubnicki Z.: On allocation problems for a complex of parallel operations described by uncertain variables. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES, vol. 30.
[199] Horn W., Sokołowski J.: A model for passive damping of a membrane. CONTROL AND CYBERNETICS.
[200] Józefczyk J.: Application of artificial intelligence based heuristic algorithms for solving the task scheduling problem. SYSTEMS SCIENCE, vol. 30.
[201] Kacprzyk J.: Towards perception-based fuzzy modelling: an extended multistage fuzzy control model and its use in sustainable regional development planning. In: Sincak P., Vascak J., Hirota K. (Eds.): Machine intelligence - quo vadis? World Scientific, Seria: Advances in fuzzy systems - applications and theory.
[202] Kaliszewski I.: Out of the mist – towards decision-maker-friendly multiple criteria decision making support. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.
[203] Kaliszewski I., Zionts S.: A generalization of the Zionts-Wallenius multiple criteria decision making algorithm. CYBERNETICS AND SYSTEMS, vol. 3.
[204] Krawczak M.: Generalized net representation of MLNN simulation process. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[205] Nazarov S., Slutskij A., Sokołowski J.: Topological derivative of the energy functional due to formation of a thin ligament on a spatial body. FOLIA MATHEMATICAE.
[206] Pawłow-Niezgódka I., Zajączkowski W.: Unique global solvability in two-dimensional non-linear thermoelasticity. MATHEMATICAL METHODS IN APPLIED SCIENCES, vol. 27.
[207] Plotnikov P., Sokołowski J.: Concentrations of stationary solutions to compressible Navier-Stokes equations. COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS.
[208] Plotnikov P., Sokołowski J.: On compactness domain dependence and existence of steady state solutions to compressible isothermal Navier-Stokes equations. JOURNAL OF MATHEMATICAL FLUID MECHANICS.
[209] Shannon A., Satirova E., Kacprzyk J., Krawczak M., Ralev N.: Finance modelling in different sections at the university by a generalized net. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets.Vol.2. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania.
[210] Studziński J.: Computer modelling, simulation and identification of molten glass furnaces. In: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Eds.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[211] Studziński J.: Entwicklung von modellen und algorithmen zur simulation und optimierung von komplexen wassernetzen. In: Gnauck A. (Ed.): Modellierung und simulation von oekosystemen. Shaker Verlag, Seria: Umweltinformatik.
[212] Szmidt E., Kacprzyk J.: Distances between intuitionistic fuzzy sets and their application in reasoning schemes. In: Halgamuge S., Wang L. (Eds.): Soft computing in knowledge discovery. Methods and applications. Springer Verlag.

3. Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych

3.1. Opublikowane

[213] Banaszak Z., Zaremba M.: Project-driven management support for web-enabled manufacturing. In: Preprints of the 11th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Salvador, Brasil, 5-7 April, 2004, IFAC, ss. 1-6.
[214] Bartoszczuk P.: The model of emission trading with uncertainty. In: The Fifth International Symposium on Knowledge and Systems Sciences, Japan , 10-12 Nov, 2004, Japan Advanced Institute of Science and Technology, ss. 400-402.
[215] Bartoszczuk P.: Tradable emission permits as efficient strategy for achieving environmental goals. In: Proceedings of Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories: Verification, Compliance and Trading, Warszawa, 24-25 September 2004, IBS PAN, ss. 143-150.
[216] Boratyn G., Smolinski T., Żurada J., Milanova M., Bhattacharyya S., Suva L.: Hybridization of blind source separation and rough sets for proteomic biomarker identification. In: Proceedings of the conference: Proceedings of the conference: 7th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, June 7-11, 2004, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ss. 486-491.
[217] Bury H., Owsiński J.: Main decision analityc issues in support for transboundary catchments. In: Proceedings of the conference: Integrated Water Management of Transboundary Catchments: a Contribution from TRANSCAT, Wenecja, 24-26 marca 2004 r. ss. 1-12.
[218] Bury H., Wagner D.: Some methods of group judgement- possible inconsistencies. In: Materiały konferencji: 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, 30.08.-2.09.2004, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1113-1118.
[219] Chudzikiewicz A., Myśliński A.: On thermoviscoelastic wheel – rail contact problems. W: Proceedings of XXI Symposium "Vibrations in Physical Systems", Kiekrz k. Poznania, 26-29 May, 2004, Poznań University of Technology, Institute of Applied Mechanics, ss. 119-122.
[220] Cichocki K.: Analiza finansowa projektu infrastrukturalnego. W: Materiały konferencji "Finansowanie infrastruktury lokalnej", Warszawa, 9 marzec 2004, Agencja Rozwoju Komunalnego i Związek Miast Polskich, ss. 20-38.
[221] Cichocki K.: Zastosowanie modelu bezpiecznego zarządzania długiem do oceny zdolności kredytowej gminy oraz możliwości skorzystania z funduszy UE. W: Materiały konferencji "Finansowanie infrastruktury lokalnej", Warszawa, 9 marzec 2004, Agencja Rozwoju Komunalnego i Związek Miast Polskich, ss. 3-19.
[222] Ferrante A., Krajewski W., Lepschy A., Miani S., Viaro U.: Simultaneous stabilization of multiple equilibrium points. In: Proceedings of the 43rd IEEE Conference on Decision and Control, Atlantis (Paradise Islands, Bahamas), December 14-17, 2004, IEEE, ss. 2533-2536.
[223] Ferrante A., Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: L^2 model reduction - nongradient approach. In: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, Wrocław, 7-10.09.2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 263-270.
[224] Ferrante A., Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: Simultaneous stabilization of multiple equilibrium points. In: Materiały konferencji: 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, 30.08.-2.09.2004, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 321-324.
[225] Gadomski J.: Estimation of the flow of loans in Polish banking sector. In: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, Wrocław, 7-10.09.2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 447-450.
[226] Gadomski J.: Flow of loans and the loans terms preferences in Polish banking system. An attempt at estimation. W: Proceedings of the Eight Conference of the International Association AMFET, Warszawa 2003, 1-3 grudnia 2002r. [druk w 2004 roku] Uniwersytet Łódzki, wyd. Absolwent, ss. 7-24.
[227] Gątarek D.: How many factors in term sructure models. In: Proceedings of the conference: The Inaugural Fixed Income Conference, Prague, 15th-17th September 2004, WBS Training, ss. 1-30.
[228] Gątarek D.: Uncertain volatility approach for interest rate modelling. In: Proceedings of the conference: Interest-Rate Modelling & Stochastic Volatility Workshop, London, 1st & 2nd March 2004, WBS Training, ss. 1-30.
[229] Grzegorzewski P.: On measuring association between preference systems. In: Proceedings of the conference: IEEE International Conference on Fuzzy Systems 2004, Budapest (Hungary), 25-29 July 2004, IEEE, ss. 133-137.
[230] Grzegorzewski P.: The generalized Spearman’s rank correlation coefficient. In: Proceedings of the conference: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems (IPMU'2004), Perugia (Italy), July 4-9, 2004, ss. 1413-1418.
[231] Grzegorzewski P., Mrówka E.: On the entropy of intuitionistic fuzzy sets and interval-valued fuzzy sets. In: Proceedings of the conference: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems (IPMU'2004), Perugia (Italy), July 4-9, 2004, ss. 1419-1426.
[232] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Optimal process calibration under nonsymmetric loss function. In: Proceedings of the conference: Intelligent Statistical Quality Control ISQC'04, Warszawa, 14 - 16.06.2004, WSISiZ, ss. 83-94.
[233] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Subsethood measure for intuitionistic fuzzy sets. In: Proceedings of the conference: IEEE International Conference on Fuzzy Systems 2004, Budapest (Hungary), 25-29 July 2004, IEEE, ss. 139-142.
[234] Holnicki P.: The real-time emission control based on pollution transport model. In: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, Wrocław, 7-10.09.2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 394-401.
[235] Hołubiec J., Petriczek G.: Advances analysis of regional structure. The case of Poland. In: Materiały konferencji: 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, 30.08.-2.09.2004, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1137-1142.
[236] Hołubiec J., Petriczek G.: Analysis of socio-economics factors in Polish regional structure. In: Abstract Book of conference IFAC Multitrack Conference on Advanced Control Strategies for Social and Economic Systems ACS '04, Wiedeń, Austria, 2-4 wrzesień 2004, Vienna University of Technology, ss. 120-126.
[237] Hołubiec J., Petriczek G.: Homogeneity algorithm for analysis of regional structure. In: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, Wrocław, 7-10.09.2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 479-486.
[238] Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D.: Analysis of rules describing electorate preferences generated by machine learning methods. In: Materiały konferencji: 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, 30.08.-2.09.2004, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1119-1124.
[239] Homenda W., Pedrycz W.: Fuzzy computing unit. In: Proceedings of the conference: Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS 2004), Banff (Alberta, Canada ), June 27-30, 2004, IEEE, ss. 1-6.
[240] Horabik J., Nahorski Z.: Performance of the carbon market when accounting for uncertainties in GHG inventories. In: Proceedings of Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories: Verification, Compliance and Trading, Warszawa, 24-25 September 2004, IBS PAN, ss. 126-134.
[241] Hryniewicz O.: Optimal curtailed sequential sampling plan for a low fraction nonconforming. In: Proceedings of the conference: Intelligent Statistical Quality Control ISQC'04, Warszawa, 14 - 16.06.2004, WSISiZ, ss. 95-106.
[242] Hryniewicz O.: Selection of variables for systems analysis-application of a fuzzy statistical test for independence. In: Proceedings of the conference: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems (IPMU'2004), Perugia (Italy), July 4-9, 2004, ss. 2197-2203.
[243] Jęda W., Nahorski Z.: Comparison of three signal analysis methods for modelling of GHG emissions and uncertianties. In: Proceedings of Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories: Verification, Compliance and Trading, Warszawa, 24-25 September 2004, IBS PAN, ss. 95-105.
[244] Józefczyk J.: Heuristic algorithms for the problem of task scheduling with moving executors. In: Proceedings of the conference: 15th International Conference on Systems Science, Wrocław, 7-10 September 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 167-176.
[245] Józefczyk J.: Hybrid solution algorithms for task scheduling problem with moving executors. In: Proceedings of the conference: 2nd IFAC Workshop on Advanced Fuzzy / Neural Control, 16-17.09.2004, University of Oulu (Finland ), ss. 181-186.
[246] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Linguistically quantified propositions for consensus reaching support. In: Proceedings of the conference: IEEE International Conference on Fuzzy Systems 2004, Budapest (Hungary), 25-29 July 2004, IEEE, ss. 1135-1140.
[247] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Towards human-consistent data-driven decision support systems via fuzzy linguistic summaries. In: Proceedings of International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance FSSCEF 2004, St. Petersburg (Rosja), 17-20.06.2004, Instituto Mexicano de Petroleo (Mexico), ss. 501-510.
[248] Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: On MIMO model reduction by equation error approach. In: Materiały konferencji: 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, 30.08.-2.09.2004, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 291-296.
[249] Krawczak M.: On a different way to get gradient-based neural network learning algorithms. In: Materiały konferencji: 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, 30.08.-2.09.2004, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1297-1302.
[250] Kruś L.: An analysis of cooperation in the case of joint research projects. In: Proceedings of the conference: 15th International Conference on Systems Science, Wrocław, 7-10.09.2004, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, ss. 357-364.
[251] Kulczycki P.: Kernel estimators for systems research. In: Proceedings of the conference: 3rd International Conference on Disordered Systems, Goa ( Indie), 24-26 września 2004, ss. 42-42.
[252] Kulczycki P., Wiśniewski R., Kowalski P., Krawiec K.: Soft time-suboptimal controlling structure for mechanical systems. W: Materiały konferencji: 4rd International Workshop on Robot Motion and Control, Puszczykowo k. Poznania, 17-20 czerwca 2004, ss. 237-242.
[253] Libura M., Nikulin Y.: On the efficiency of solutions for multicriteria combinatorial optimization problems with perturbed data. W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego, Nr 35, Mielno, Politechnika Koszalińska, ss. 133-140.
[254] Łukasik S.: A game oriented two-stage model of development of the regional road network. In: Proceedings of the conference: 15th International Conference on Systems Science, Wrocław, 7-10 September 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 494-501.
[255] Majdzik P., Wójcik R., Banaszak Z.: An automatic synthesis of performance models for systems of concurrent cyclic processes. In: Proceedings of the conference: 15th International Conference on Systems Science, Wrocław, 7-10 September 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 281-292.
[256] Malarski M., Mażbic-Kulma B.: Problem modyfikacji rotacji samolotów uwzględniającej 'wypadnięte rejsy'. W: Materiały konferencji: Transport XXI wieku, Warszawa, 20-22 września 2004, Politechnika Warszawska, ss. 233-240.
[257] Michalewski E.: Pakiet DIANA – wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy i projektowania systemów zarządzania. W: Materiały konferencji: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania, Warszawa, 17.06.2004, Centrum Promocji Informatyki, ss. 50-65.
[258] Michalewski E.: Praktyczne aspekty integracji funkcjonowania informacyjnych systemów zarządzania. W: Materiały IFORS'2004, Warszawa, 25.09.2004, IBS PAN, ss. 1-9.
[259] Mrówka E., Dorado A., Pedrycz W., Izquierdo E.: Dimensionality reduction for content-based image classification. In: Procedings of the VIII International Conference on Information Visualisation, Londyn, 14-16 July 2004, IEEE, ss. 1-4.
[260] Mrówka E., Grzegorzewski P.: The Frechet control charts. In: Proceedings of the conference: Intelligent Statistical Quality Control ISQC'04, Warszawa, 14 - 16.06.2004, WSISiZ, ss. 175-186.
[261] Muezzinoglu M., Żurada J.: Projection-based gradient descent training of radial basis function networks. In: Proceedings of the conference: International Joint Conference on Neural Networks, Budapest (Hungary), 25-29 July 2004, IEEE Neural Networks Society, ss. 1297-1302.
[262] Myśliński A.: Level set approach for shape optimization of contact problems. In: Proceedings of the conference "4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering", 24 - 28 July 2004, Jyvaskyla (Finland), ss. 1-15.
[263] Nahorski Z., Horabik J.: Greenhouse gas emission uncertainty in compliance proving and emission trading. In: Proceedings of Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories: Verification, Compliance and Trading, Warszawa, 24-25 September 2004, IBS PAN, ss. 116-125.
[264] Niewiadomski A., Kryger P., Szczepaniak P.: Fuzzy comparison of strings in FAQ answering. In: Proceedings of the conference: 7th International Conference on Business Information Systems (BIS), Poznań, April 21-23 2004, ss. 355-362.
[265] Owsiński J.: K-histograms: questions and perspectives. In: Proceedings of the conference: 7th International Conference "Computer Data Analysis and Modeling. Robustness and Computer Intensive Methods", vol. 1, Minsk, September 6-10, 2004, Academy of Administration at the President of the Republic of Belarus, ss. 178-182.
[266] Pawłow-Niezgódka I.: Mathematical modelling of the Czochralski crystal growth. In: Proceedings of the conference "4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering", 24 - 28 July 2004, Jyvaskyla (Finland), ss. 1-20.
[267] Pawłow-Niezgódka I., Żochowski A.: Existence and uniqueness for 3D thermoelastic system in shape memory problems. In: Evolution Equations,   Warszawa, 2-6 July 2001, [druk w 2004 roku] Banach   Center,   Warsaw, ss. 1-18.
[268] Pedrycz W., Ciaramella A., Tagliaferri R.: Inference systems by using ordinal sums and genetic algorithms. In: Proceedings of the conference: Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS 2004), Banff (Alberta, Canada ), June 27-30, 2004, IEEE, ss. 1-6.
[269] Piasecki S.: Analiza systemowa w transporcie. W: Materiały konferencji: Transport XXI wieku, Warszawa, 20-22 września 2004, Politechnika Warszawska, ss. 255-267.
[270] Piasecki S.: Gospodarowanie w Polsce na tle rozwoju gospodarczego świata. W: Efektywność przedsięwzięć publicznych i rozwój gospodarczy, Warszawa, Oficyna Wydawcnicza WSZSW, ss. 123-138.
[271] Potrzebowski H., Stańczak J., Sęp K.: Evolutionary method in grouping of units with argument reduction. In: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, Wrocław, 7-10.09.2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 29-36.
[272] Protasiewicz J., Szczepaniak P.: Modelling of electric energy exchange in Poland - a next day market problem. In: Proceedings of the conference: 4th Ukrainian-Polish Conference on "Environmental Mechanics, Methods of Computer Science, Simulations", Lviv, Ukraine, 2004, ss. 272-281.
[273] Radzikowska A., Kerre E.: Algebraic characterisations of fuzzy rough sets. In: Proceedings of the conference: IEEE International Conference on Fuzzy Systems 2004, Budapest (Hungary), 25-29 July 2004, IEEE, ss. 109-114.
[274] Sapiecha P., Selvaraj H., Sęp K., Stańczak J., Łuba T.: A hybrid approach to a classification problem. In: IIS 2004, Zakopane, 17-20 maj 2004, IPI, ss. 99-106.
[275] Sęp K., Stańczak J., Sapiecha P., Łuba T., Selvaraj H.: Argument reduction methods in data mining. In: Proceedings of the conference: IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, Insbruck Austria, 16-18 2 2004, IASTED, (CD).
[276] Shannon A., Kerre E., Szmidt E., Kacprzyk J., Krawczak M., Atanassov K.: Intuitionistic fuzzy estimation and generalized net model of e-learning within a university local network. In: Proceedings of 2nd International IEEE Conference IS'2004, Varna (Bulgaria), June 22-24, 2004, IEEE, ss. 423-426.
[277] Smolinski T., Chenoweth D., Żurada J.: Application of rough sets and neural networks to forecasting university facility and administrative cost recovery. In: Proceedings of the conference: Proceedings of the conference: 7th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, June 7-11, 2004, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ss. 538-543.
[278] Sokołowski J., Żochowski A.: Parametrization of topological domain variation for contact problems. In: Materiały konferencji: 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, 30.08.-2.09.2004, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 57-64.
[279] Sokołowski J., Żochowski A.: Topological derivative for contact problems. In: Proceedings of the conference "4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering", 24 - 28 July 2004, Jyvaskyla (Finland), ss. 1-21.
[280] Sokołowski J., Żochowski A.: Topological derivative for contact problems. In: Proceedings of 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Warszawa, August 15-21, 2004, IUTAM, ss. 1-3.
[281] Stańczak J., Trojanowski K.: Properties of selection methods applied to non-stationary optimization tasks. W: Materialy VII Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Kazimierz Dolny, 24-26.05.2004, Politechnika Warszawska Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych, ss. 171-180.
[282] Straszak A.: E-reengineering the rural area in Poland: the claim for electronic revolution. W: V International Scientific Conference on MICROPROCESSOR SYSTEMS IN AGRICULTURE, Płock, 25-25 maj 2004, ss. 190-200.
[283] Studziński J.: Application of monitoring technologies in environmental engineering. In: Proceedings of the 5th International Conference on Quality, Reliability and Maintenance (QRM'2004), Oxford, 1-2 April 2004, Professional Engineering Publishing Ltd., ss. 43-46.
[284] Szmidt E., Kacprzyk J.: A concept of similarity for intuitionistic fuzzy sets and its use in group decision making. In: Proceedings of the conference: IEEE International Conference on Fuzzy Systems 2004, Budapest (Hungary), 25-29 July 2004, IEEE, ss. 1129-1134.
[285] Szmidt E., Kacprzyk J.: Similarity of intuitionistic fuzzy sets and the Jaccard Coefficient. In: Proceedings of the conference: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems (IPMU'2004), Perugia (Italy), July 4-9, 2004, ss. 1405 -1412.
[286] Wiśniewski R., Kulczycki P.: Euler-Poincaré reduction of a rigid body motion. In: Materiały konferencji: 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, 30.08.-2.09.2004, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 813-818.
[287] Zadrożny S., Kacprzyk J.: On the use of linguistic summaries for text categorization. In: Proceedings of the conference: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems (IPMU'2004), Perugia (Italy), July 4-9, 2004, (CD).

3.2. Przyjęte do publikacji

[288] Banek T., Kozłowski E.: Algorytmy identyfikacji maksymalizujące ilość informacji Fishera. W: Materiały konferencji: Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki, Biała Podlaska, 29-30 październik 2004, PWSZ w Białej Podlaskiej.
[289] Banek T., Surowiec A.: Aktywne i pasywne uczenie systemu bezinercyjnego. W: Materiały konferencji: Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki, Biała Podlaska, 29-30 październik 2004, PWSZ w Białej Podlaskiej.
[290] Mażbic-Kulma B.: Lokalizacja inwestycji związanych z recyklingiem pojazdów. W: Materiały konferencji: VIII Konferencja Logistyki Stosowanej, Zakopane, 9-11 grudnia 2004, Politechnika Warszawska.
[291] Piasecki S.: Analiza kosztów przepływów rzeczowych w przedsiębiorstwie. W: Materiały konferencji: VIII Konferencja Logistyki Stosowanej, Zakopane, 9-11 grudnia 2004, Politechnika Warszawska.
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www