Kategorie
Kalendarz

Informacje o studiach doktoranckich

Strona główna » Studia doktoranckie » Informacje o studiach doktoranckich

Studia Doktoranckie
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PAN. 

Niestacjonarne Studia Doktoranckie IBS PAN „Informatyka w zarządzaniu i finansach” zostały zorganizowane w  roku ak. 1995/96. Od 2010 roku  noszą nazwę „Techniki informacyjne – teoria i zastosowania”.  Początkowo działały pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Kacprzyka, później studiami kierował prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec, a od marca 2012 – dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PAN.  Studia w IBS PAN są prowadzone w systemie zaocznym i są odpłatne.
 
W latach 2000–2014 obroniono łącznie 37 rozpraw doktorskich, w tym kilka wyróżniono. Na koniec grudnia 2014 r. łączna liczba uczestników Studiów wynosiła 60 osób, w tym 15 uczestników programu „International PHD Projects in Intelligent Computing”.  W październiku 2014r., w wyniku postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego  przez Komisję Kwalifikacyjną Rady Naukowej IBS PAN, przyjęto 6 kandydatów na studia doktoranckie.
 
Program studiów obejmuje, prowadzone dwa razy w miesiącu, seminaria w ramach których, wykładowcy prezentują najnowsze osiągnięcia nauki w szeroko pojętych zastosowaniach informatyki, sztucznej inteligencji, technikach internetowych i multimedialnych.
 
Osiągnięciem Kierownictwa Studiów  jest wydawanie, począwszy od 1999 roku publikacji książkowych, „Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy” pod red. prof. Jerzego Hołubca, od 2011 roku pod zmienionym tytułem „Techniki informacyjne – teoria i zastosowania”. Od roku 2012 publikacja ukazuje się pod redakcją dr hab. inż. Andrzeja Myślińskiego, prof. PAN – kierownika Studiów.  Zawiera ona zbiór 10-15  artykułów, związanych z tematyką przygotowywanych rozpraw doktorskich.
 
W ramach organizowanych Sesji Młodych Pracowników Nauki, w cyklicznych konferencjach BOS, doktoranci studiów prezentują  wyniki prowadzonych badań.
 
W ostatnich latach doktoranci publikują również artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (np. Control and Cyberenetics) oraz w publikacjach książkowych.
 
W poprzednich latach kilku doktorantów studiów uczestniczyło w cyklicznej konferencji Polish and International PhD Forum Conference on Computer Science organizowanej przez prof. dr hab. inż. Danutę Rutkowską z Politechniki Częstochowskiej.  
 
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +(48 22) 38 10 100
fax +(48 22) 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Subskrybuj newsletter

Projektowanie stron www